DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN

 

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Điện thoại

 
 

1

Khách sạn Nghĩa Lộ

Tổ 11, phường Trung Tâm

02163.870.106

 

2

Khách sạn Mường Lò

Tổ 1, phường Tân An

02163.872.888

 

3

Khách sạn Bảo Yến

Tổ 6, phường Tân An

02163.879.666

 

4

Khách sạn Miền Tây

Tổ 7, phường Trung Tâm

02163.870.686

 

5

Khách sạn Trung Thành

Tổ 7, phường Cầu Thia

02163.870.405

 

6

Khách sạn Bảo Sơn

Tổ 6, phường Cầu Thia

02163.877.697

 

7

Nhà nghỉ Bảo Long

Tổ 6, phường Tân An

1233.075.025

 

8

Nhà Nghỉ Hoàng Long

Tổ 19, phường Trung Tâm

096.979.6622

 

9

Nhà nghỉ Hòa Yến 1

Tổ 20, phường Trung Tâm

096.672.6726

 

10

Nhà nghỉ Hòa Yến 2

Tổ 20, phường Trung Tâm

096.672.6726

 

11

Nhà nghỉ Hải Yến

Tổ 7, phường Cầu Thia

097.330.3277

 

12

Nhà nghỉ Việt Trung

Thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc

094.658.648

 

13

Nhà nghỉ Tâm Sơn

Tổ 13, phường Pú Trạng

0168.314.8945

 

 

MỘT SỐ HỘ GIA ĐÌNH LÀM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGHĨA LỘ

TT

Tên chủ hộ gia đình

Địa chỉ

Điện thoại

1

Hoàng Thị Loan

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.889.0853

2

Hoàng Thị Phượng

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

097.821.4672

3

Phạm Thị Tuyết

Tổ Tông Co 2, phường Tân An

01683.148.945

4

Lường T. Hồng Chung

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0169.906.1335

5

Lò Văn Bình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

098.847.5350

6

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0125.203.9200

7

Trần Thị Thái

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0165.738.7941

8

Điêu Văn Ngọc

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.487.4981

9

Lò Văn Bình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

098.847.5350

10

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0125.203.9200

11

Lò Văn Trình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.333.2748

12

Lò Văn Vượng

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.531.6772

13

Đinh Thị Nhình

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0169.453.8610

14

Hà Thị Chinh

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0164.524.2696

15

Chu Thị Dương

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0167.952.7872

16

Chu Văn Dậu

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

0166.721.2836

 

Các dịch vụ ăn uống tại thị xã Nghĩa Lộ

 

STT

TÊN NHÀ HÀNG, DỊCH VỤ ĂN UỐNG

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nhà Hàng Mường Lò

Phường Tân An

0974573999

2

Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Phường Tân An

0978999585

3

Nhà Hàng Hải Béo

Phường Tân An

0983215246

4

Nhà Hàng Ban Trắng

Phường Trung Tâm

0962312182

5

Nhà Hàng Hương Cau

Phường Trung Tâm

0912525544

6

Nhà Hàng Nghĩa Lộ

Phường Trung Tâm

0916892893

7

Nhà Hàng Giang Bính

Phường Pú Trạng

0979899748

8

Nhà Hàng 123 Cơm niêu

Phường Pú Trạng

0972536755

9

Nhà Hàng Pơ Mu

Phường Pú Trạng

0916892893

10

Nhà Hàng Bảo Trâm

Phường Pú Trạng

0983615280

11

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Loan

Xã Nghĩa Lợi

01665300909

12

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Bình

Xã Nghĩa Lợi

0988475350

13

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Tính

Xã Nghĩa Lợi

01252039200

14

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Vượng

Xã Nghĩa Lợi

0975316772

15

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Hóa

Xã Nghĩa Lợi

01692580386

16

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Phượng

Xã Nghĩa An

0987214672

17

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Chinh

Xã Nghĩa An

01645242969

18

Dịch vụ ăn uống Nhà Trung Thành

Phường Cầu Thia

0962492888

19

Dịch vụ ăn uống nhà Bà Mộc - Dương

Xã Nghĩa An

0986498815