CÁC TUYẾN XE ĐI VÀ ĐẾN BẾN XE NGHĨA LỘ NGOẠI TỈNH

STT

Biển Số Xe

Tuyến Vận Tải

Bến Đi

Bến Đến

Điện thoại

 

1

21B - 00457

Mỹ Đình - Hà Nội

23h00

10h10

 

 

2

21B - 00456

Mỹ Đình - Hà Nội

0h05

10h30

 

 

3

21B - 00589

Mỹ Đình - Hà Nội

1h15

8h30

 

 

4

21B - 00340

Mỹ Đình - Hà Nội

1h50

9h00

0.913529335

 

5

21B - 00364

Mỹ Đình - Hà Nội

2h15

11h15

0.912502587

 

6

29B -11588

Mỹ Đình - Hà Nội

2h15

11h10

 

 

7

21B - 00559

Mỹ Đình - Hà Nội

2h25

9h30

 

 

8

29V - 6604

Mỹ Đình - Hà Nội

2h50

9h45

0.912352966

 

9

21B - 00097

Mỹ Đình - Hà Nội

3h45

12h25

0.984435552

 

10

21B - 00469

Mỹ Đình - Hà Nội

4h15

12h45

 

 

11

21B - 00465

Mỹ Đình - Hà Nội

5h20

11h45

0.912373262

 

12

21B - 00492

Mỹ Đình - Hà Nội

5h35

15h00

 

 

13

21B - 00.189

Mỹ Đình - Hà Nội

6h05

13h20

 

 

14

21B - 00095

Mỹ Đình - Hà Nội

6h40

16h00

 

 

15

21B - 00462

Mỹ Đình - Hà Nội

7h10

13h20

 

 

16

21B - 00458

Mỹ Đình - Hà Nội

7h45

13h35

 

 

17

21B - 00301

Mỹ Đình - Hà Nội

8h15

13h50

0.912552624

 

18

21B - 00524

Mỹ Đình - Hà Nội

8h45

17h15

 

 

19

21B - 00392

Mỹ Đình - Hà Nội

9h10

16h30

0.945383627

 

20

21B - 00385

Mỹ Đình - Hà Nội

12h15

7h30

 

 

21

21B - 00349

Mỹ Đình - Hà Nội

9hh45

8h00

0.988179535

 

22

21B - 00087

Mỹ Đình - Hà Nội

13h15

5h00

0.913529335

 

23

17B - 00941

Thái Bình

4h05

4h30

 

 

24

89B - 00322

Cống Tráng

5h15

4h30

 

 

25

21B - 00037

Than Uyên

5h30

12h30

 

 

26

18B - 01726

Giao Thủy

4h20

 

 

 

27

18N - 2362

Giao Thủy

5h30

5h00

 

 

28

17B - 01089

Đông Hưng

5h30

4h30

 

 

29

26B - 00286

Sơn La

5h30

8h00

 

 

30

21B - 00068

Sơn La

5h30

7h30

 

 

31

21B - 00511

Lào Cai (Cao Tốc)

5h20

 

 

 

32

21B - 00369

Lào Cai (Cao Tốc)

7h00

14h45

 

 

33

21B - 00350

 Sapa - Lào Cai

5h00

 

 

 

34

21H - 4806

Sapa - Lào Cai

5h00

 

 

 

35

21B - 00227

Lào Cai (Cao Tốc)

6h30

15h00

 

 

36

21B - 00391

Lào Cai

10h30

16h00

 

 

37

21B - 00475

Lào Cai (Cao Tốc)

16h45

8h15

 

 

38

21B - 00416

Lào Cai (Cao Tốc)

8h00

14h00

 

 

39

88H - 4025

Ngã IV Ga

9h10

12h00

 

 

40

21H - 5880

Than Uyên

17h00

7h30

 

 

41

21B - 00543

Tiền Hải

19h15

19h15

 

 

42

14B - 01401

Móng Cái

18h00

18h00

 

 

43

14B - 01459

Móng Cái

18h00

18h00

 

 

44

99B - 01185

Quế Võ

14h15

 

 

 

45

17B - 01062

Thái Bình

19h130

19h30

 

 

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại thường trực BẾN XE KHÁCH NGHĨA LỘ: 0293.870.313

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TUYẾN XE ĐI VÀ ĐẾN BẾN XE NGHĨA LỘ TRONG NỘI TỈNH

STT

Biển Số Xe

Tuyến Vận Tải

Bến Đi

Bến Đến

Điện thoại

 

1

21H - 2548

Yên Bái

5h00

11h00

0.913010077

 

2

21B - 00370

Yên Bái

6h00

12h30

0.914673816

 

3

21B - 00089

Yên Bái

7h30

14h30

0.912510495

 

4

21B - 00328

Yên Bái

8h30

14h00

0.912558196

 

5

21B - 00073

Yên Bái

9h00

15h30

0.914557351

 

6

21B - 00305

Yên Bái

10h00

3h30

0.986037465

 

7

21B - 00434

Yên Bái

11h00

5h00

 

 

8

21B - 00296

Yên Bái

11h30

16h00

0.912282676

 

9

21B - 00551

Yên Bái

12h30

7h00

 

 

10

21B - 00431

Yên Bái

13h30

8h00

0.977886584

 

11

21B - 00078

Yên Bái

14h00

8h30

 

 

12

21H - 5989

Yên Bái

14h30

9h30

0.982462278

 

13

21B - 00443

Yên Bái

15h00

9h00

 

 

14

21H - 1897

Yên Bái

15h30

10h30

0.913527569

 

15

21H - 4967

Yên Bái

16h00

10h00

0.914206123

 

16

21H - 1848

Mù Căng Chải

4h30; 7h30

11h30

 

 

17

21B - 00460

Mù Căng Chải

7h00

13h00

 

 

18

21B - 00218

Mù Căng Chải

8h00

16h00

 

 

19

21B - 00433

Mù Căng Chải

13h00

16h30

 

 

20

21B - 00242

Mù Căng Chải

6h00

12h00

 

 

21

21B - 00128

Trạm Tấu

6h30;12h30

9h00;15h00

 

 

22

21B - 00372

Trạm Tấu

7h00

11h00

 

 

23

21H - 6016

Nậm Có

14h30

6h00

 

 

24

21H - 1494

 Tú Lệ

12h30

7h00

 

 

25

21B - 00096

Tú Lệ

10h00

13h00

 

 

26

21B - 00412

Nậm Búng

11h30

6h30

 

 

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại thư

DỊCH VỤ TAXI

STT

Địa điểm

Tên hãng

Số điện thoại

1

Thành phố Yên Bái

Taxi Yên Bái

029.3862862

Taxi Yên Sơn

029.3855855

2

Thị xã Nghĩa Lộ

Taxi Yên Bái

0293.710710