Tăng cường kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
01/04/2020 10:02:00 SA
1578: Lượt đọc

 Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-VHTTDL ngày 06/02/2020 về kiểm tra công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập 02 đoàn kiểm tra với thành phần gồm có lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, đã tiến hành kiểm tra việc tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách được biết; rà soát toàn bộ khách du lịch tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, quán triệt đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thông báo kịp thời với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đối với các trường hợp nhập cảnh nghỉ tại cơ sở lưu trú.

Qua kiểm tra 24 điểm di tích lịch sử và 65 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn cho thấy các điểm di tích cũng như các cơ sở lưu trú đã chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là chấp hành nghiêm quy định về tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, hạn chế tối đa việc tập trung đông người cũng như khai báo tạm vắng, tạm trú đối với khách du lịch đến, đi qua vùng có dịch. Đoàn kiểm tra đã phát hiện có 04 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hiện đang lưu trú tại tỉnh Yên Bái và đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cách ly 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh nghỉ tại cơ sở lưu trú.

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các di tích lịch sử không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; đối với các cơ sở lưu trú du lịch quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho Sở Y tế hoặc chính quyền địa phương nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh; phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh; chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch... và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Yên Bái về các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở, phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là việc đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch không cần thiết như: dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim…./.

Nguồn : sovhttdl.yenbai.gov.vn