Các hoạt động du lịch tổ chức tại huyện Trạm Tấu trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và Khám phá danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019
11/09/2019 9:11:00 SA
5663: Lượt đọc

 1.       Hoạt động du lịch sinh thái khoáng nóng.

-          Thời gian: Từ ngày 20/9- 26/9/2019

-          Địa điểm: Khu 3 thị trấn Trạm Tấu

-          Đơn vị thực hiện: UBND thị trấn Trạm Tấu

-          Đơn vị phối hợp: HTX du lịch Cường Hải

-          Phụ trách:  Đ/c Phú 0943020788, đ/c Đế: 0986897459

2.       Hoạt động du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công.

-     Thời gian: Từ 20/9- 26/2019

-     Địa điểm: đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công.

-  Chỉ đạo thực hiện: UBND huyện

-     Đơn vị thực hiện: huyện đoàn  Trạm Tấu, UBND xã Bản Công.

-     Phụ trách: đ/c Đế 0986897459, đ/c Phú 0943020788

3. Các hoạt động du lịch cộng đồng tại chòm Cu vai- xã Xà Hồ, thôn Bản Hát- xã Hát lừu; trải nghiệm Eo gió đồi thông- Thị trấn Trạm Tấu

-     Đơn vị phối hợp, thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Xà Hồ, Hát Lừu, Thị trấn Trạm Tấu, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện.

-     Phụ trách: đ/c Đế: 0986897459, đ/c Phú: 0943020788