Danh sách một số cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã
11/09/2019 8:07:00 SA
4627: Lượt đọc

 

TT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Số điện thoại

 
 

1

KS Nghĩa Lộ

đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

02163870106

 

2

Khách sạn Miền Tây

đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

02163870686

 

3

Nhà Nghỉ Hoàng Long

Đường Điện Biên, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0969796622

 

4

Nhà nghỉ Hòa Yến 1

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0966726726

 

5

Nhà nghỉ Hòa Yến 2

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0966726726

 

6

Khách sạn Mường Lò

đường Điện Biên, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0293872888

 

7

Nhà nghỉ Mai Phương

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0988851667

 

8

Nhà nghỉ Bảo Long

Tổ 4, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0914686263

 

9

Khách sạn Bảo Yến

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0913094596

 

10

Nhà nghỉ Hải Yến

đường Điện Biên, phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0973303277

 

11

Khách sạn Bảo Sơn

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

02163.877.697

 

12

Khách sạn Trung Thành

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0962492888

 

13

Khách Sạn Bảo Trâm

phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ

0983615280

 

14

Nhà nghỉ Cu Mít

Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0974790036

 

15

Khách sạn 999

xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ

 

 

16

Khách sạn sổ số

đường Hoàng Liên Sơn, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ

0923871133

 

17

Nghà nghỉ Trung Hiếu

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

 

 

18

Khách sạn Sen

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0945056866

 

19

Chuồn chuồn Nghĩa Lộ

phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

 

 

20

Homestay Trần Thị Thái

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0357387941

 

21

Homestay Loan Khang

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0988890853

 

22

Homestay Ngọc Chiêm

bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0984874981

 

23

Homestay Hồng Chung

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0399061335

 

24

Hoàng Văn Tính

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

085.203.9200

 

25

Lò Văn Trình

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

097.333.2748

 

26

Homestay Yến Bình

bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ

0988475350

 

27

Homestay Cương Chinh

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0345242696

 

28

Homestay Mộc Dương

xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0379527872

 

29

Đinh Thị Nhình

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

039.453.8610

 

30

Homestay Luật Phượng

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

097.821.4672

 

31

Homestay Bình Nga

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0981171288

 

32

Nhà sàn Pơ Mu

phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

0916892893

 

33

Homestay Tong Pọng

Tông Pọng 1, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0963146199

 

34

Nhà bảo tồn văn hóa Tân An

phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0904337605

 

35

Homestay Phương Nam

tổ Ao Sen 2, phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ

0974 679 089

 

36

Nhà sàn văn hóa Nghĩa An

thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ

0968999127